+45 29 90 02 02 birte@yinogyanghuset.dk

Velkommen til RAB-Akademiet

På RAB-akademiet udbydes uddannelsen til zoneterapeut, der i dag regnes for en komplementær uddannelse indenfor det alternative. Det vil sige en af de behandlingsformer, som i dag betragtes som anerkendte og som et godt supplement til det traditionelle danske sundhedsvæsen.

Alternaskolen/Rab-Akademiet har udbudt zoneterapeutuddannelsen siden 1989, og har derfor stor erfaring og viden heri. ZONETERAPEUTUDDANNELSEN er udformet udfra den viden og erfaring, som jeg har, og som jeg mener kan give en rigtig god balast til at blive selvstændig behandler efter endt uddannelse.

Uddannelsen er godkendt af ZCT, og eksamen foregår ud fra rammer udstukket af ZCT. Det betyder bl.a. at de skriftlige eksamensopgaver kommer fra ZCT, og censorerne er valgt af ZCT.

Det betyder så også, at når alle fag er gennemført og bestået kan du søge og få RAB-godkendelsen gennem ZCT.