+45 29 90 02 02 birte@yinogyanghuset.dk

Zoneterapeutuddannelsen

Zoneterapeutuddannelsen


Zoneterapiens vigtigste opgave at få energierne og organerne i kroppen (og psyken) til at fungere optimalt, og i zoneterapien foregår dette på reflekspunkter under og ovenpå fødderne, i nogle ganske bestemte systemer. Det er ikke ens fra klient til klient, hvordan behandlingen skal foregå, da udgangspunktet vil være forskelligt for de enkelte klienter. 

Zoneterapeut-uddannelse består af 432 lektioners teori + eksamen og 60 timers praktik. Herudover skal du have grundfagene Anatomi/fysiologi, sygdomslære samt psykologi med i alt 350 lektioner. Disse kan du tage bl.a. som e-learning hos f.eks. Pons. Men du er velkommen til at kontakte mig vedr. dette. 

Uddannelsen er bygget op på følgende måde:
 
Fag Timer Pris i kr.
ZONETERAPEUTUDDANNELSEN, DER BESTÅR AF: 437 71.300
     
Zoneterapi 360 56.000
Øreakupunktur og posturologi 30   5.500 
Kranio-sacral terapi, grundgreb 30   5.000
Klinikdrift 12  1.800
Afsluttende eksamen  5   3.000 

Hertil kommer selvfølgelig en del hjemmearbejde.

 

Praktik

50 behandlinger til egne klienter

 

Egne behandlinger

7 behandlinger hos uddannede terapeuter

 

Uddannelsens varighed

Som udgangspunkt 2 år, men det afhænger selvfølgelig af, hvor meget tid og hvilken baggrund du har. Har du en anden sundhedsfaglig uddannelse, eller er du i forvejen uddannet inden for det alternative/komplementære uddannelsessystem, vil der sandsynligvis være fag du kan få merit for. Men dette behøver ikke nødvendigvis at afkorte din uddannelsestid.

 

Pris på zoneterapeutuddannelsen: 

Hvis du tilmelder dig og gennemfører hele ZONETERAPEUTUDDANNELSEN, så optjener du en rabat på 10 % af 71.300 kr. svarende til en nedsættelse af prisen med 7.130 kr. Dvs at hvis du tilmelder dig hele uddannelsen inden du begynder, og du gennemfører uddannelsen uden afbrydelser, så vil prisen på selve zoneterapeutuddannelsen være 64.170 kr.


Prisen er inclusiv det hele, dvs at du ikke selv skal købe bøger mm. 

 

Betaling 

Du kan vælge at betale kontant når du starter på uddannelsen. Hermed kan du yderligere spare 5 % af 64.170 kr. Det betyder så en total prisen på 60.960 kr.

Hvis du gerne vil betale med lige store ydelser hver måned, og du tilmelder dig hele uddannelsen og gennemfører den på Alternaskolen/Rab-Akademiet, så vil din totale pris være 64.170 kr. 


 

Merit

På RAB-akademiet får du merit både timemæssigt og økonomisk for de fag du allerede har. Du er velkommen til at kontakte mig for en snak om dette.

 

Aftale

Der indgåes en individuel aftale mellem akademiet og eleven, så der ikke kan opstå tvivl hos nogen af parterne.

Du er tilmeldt studiet bindende, når du har underskrevet aftalen og som minimum har betalt et depositum på 3.000 kr.

Holdet oprettes, når der er 4 tilmeldte. Der kan max, være 6 studerende på holdet.

På RAB-akademiet opfylder uddannelsen de krav, som Sundhedsstyrelsen har opstillet, for at du kan blive RAB-godkendt. 

Hvis du har noget du vil spørge om, er du velkomme til at ringe til Birte på tlf 29 92 01 00 eller sende mail til birte@rab-akademiet.dk