+45 29 90 02 02 birte@yinogyanghuset.dk

Grundfag

Grundfag

Fag fælles for RAB-godkendte uddannelser


Indenfor de komplementære og alternative behandlinger er der et krav fra Sundhedsstyrelsen om, at behandleren har gennemført og bestået eksamen indenfor følgende fag:
 

GRUNDFAGENE:


Anatomi/fysiologi:              200 lektioner, enten som konfrontationstimer eller som e-learning.
Sygdomslære:                   100 lektioner
Psykologi:                            50 lektioner
Klinik drift:                           12 lektioner


Der starter sygdomslære hold op i uge 8, 2020.

Hvis du gerne vil tage anatomi/fysiologi som e-learning har du mulighed for dette når som helst du ønsker det. 
Der starterter anatomi/fysiologi den 5. september 2019. 

Der starter nyt hold i psykologi i 2020. 

Klinikdrift ligger den 17. februar og den 24. februar 2020.