+45 29 90 02 02 birte@yinogyanghuset.dk

Zoneterapeutuddannelsen

Zoneterapeutuddannelsen


Zoneterapiens vigtigste opgave at få energierne og organerne i kroppen (og psyken) til at fungere optimalt, og i zoneterapien foregår dette på reflekspunkter under og ovenpå fødderne, i nogle ganske bestemte systemer. Det er ikke ens fra klient til klient, hvordan behandlingen skal foregå, da udgangspunktet vil være forskelligt for de enkelte klienter. 

Den totale uddannelsen består af 782 lektioners teori + eksamen og 60 timers praktik. Heraf udgør grundfagene 362 timer.

Uddannelsen er bygget op på følgende måde:
Fag Timer Pris i kr.
GRUNDFAG (Anatomi/fysiologi, sygdomslære, psykologi og klinikdrift) 362  23.300
     
ZONETERAPEUTUDDANNELSEN,
DER BESTÅR AF:

425

68.500
Øreakupunktur og posturologi 30  5.500 
Kranio-sacral terapi, grundgreb 30  5.000
Zoneterapi 360 56.000
Afsluttende eksamen 2.000 

Hertil kommer selvfølgelig en del hjemmearbejde.

 

Praktik

50 behandlinger til egne klienter

 

Egne behandlinger

7 behandlinger hos uddannede terapeuter

 

Uddannelsens varighed

Som udgangspunkt 3 år, men det afhænger selvfølgelig af, hvor meget tid og hvilken baggrund du har. Har du en anden sundhedsfaglig uddannelse, eller er du i forvejen uddannet inden for det alternative/komplementære uddannelsessystem, vil der sandsynligvis være fag du kan få merit for. Men dette behøver ikke nødvendigvis at afkorte din uddannelsestid.

 

Pris på zoneterapeutuddannelsen: 

Hvis du tilmelder dig og gennemfører hele ZONETERAPEUTUDDANNELSEN, så optjener du en rabat på 15 % af 68.500 kr. svarende til en nedsættelse af prisen med 10.275 kr. Dvs at hvis du tilmelder dig hele uddannelsen inden du begynder, og du gennemfører uddannelsen uden afbrydelser, så vil prisen på selve zoneterapeutuddannelsen være 58.225 kr.

Pris på grundfagene: 
er som ovenfor vist 23.300 kr.

Pris for en totaluddannelse uden rabat:
er 91. 800 kr.

Pris for en totaluddannelse med rabat:
er 81.525 kr
Prisen er inclusiv det hele, dvs at du ikke selv skal købe bøger mm. 

 

Betaling

Du kan vælge at betale kontant ved starten af uddannelsen.

Du kan også vælge at betale et lige stort beløb pr. måned. Den sidstnævnte betalingsmetoder medfører  gebyr/rente på 250 kr. pr. faktura.
Vi indgår skriftligt en individuel aftale, som tager hensyn til det, der nu er optimalt for dig.

 

Merit

På RAB-akademiet får du merit både timemæssigt og økonomisk for de fag du allerede har. Du er velkommen til at kontakte mig for en snak om dette.

 

Aftale

Der indgåes en individuel aftale mellem akademiet og eleven, så der ikke kan opstå tvivl hos nogen af parterne.

Du er tilmeldt studiet bindende, når du har underskrevet aftalen og som minimum har betalt et depositum på 3.000 kr.

Holdet oprettes, når der er 4 tilmeldte. Der kan max, være 6 studerende på holdet.

På RAB-akademiet opfylder uddannelsen de krav, som Sundhedsstyrelsen har opstillet, for at du kan blive RAB-godkendt. 

Hvis du har noget du vil spørge om, er du velkomme at ringe til Birte på tlf 29 92 01 00 eller sende mail til birte@rab-akademiet.dk
 

Tilmelding