+45 29 90 02 02 birte@yinogyanghuset.dk

Akupunktør 1. år

Akupunktør 1. år

222 lektioner


Det første år på selve uddannelsen består af nedenstående delelementer.

 

5-element, meridianbaner og organrelaterede muskler:

Vægten er her 5-element teorien og meridianbanerne og hvilke sammenhænge der er mellem mennesket og naturen der omgiver os, forklaret ud fra kinesisk medicin og teorierne om Yin og Yang. Herudover arbejder vi med organrelaterede muskler samt behandling af disse ved hjælp af triggerpunktsterapi. 

Denne del udgør 78 lektioner

 

Traditionel kinesisk medicin:

Her får du en uddybende forståelse for sammenhængene i kinesisk medicin. Hvordan energierne strømmer og påvirker kroppen og psyken, samt at der findes flere forskellige former for energier. Du får også lært forskellige stikketeknikker og hvilke akupunkturpunkter, der vil være rigtig gode at bruge til hvilke ubalancer.

Denne del udgør 96 lektioner

 

Kost, vitaminer og mineraler: 

Vi gennemgår både makro- og micronæringsstofferne samt deres betydning for kroppen. Herudover kigger vi på kostens sammensætning mht syre/basebalancen og kombinationer af kost i forhold til tarmen og dens evne til at optage næringsstoffer. Endelig gennemgår vi forskellige fødeemners positive og negative indflydelse på kroppen. Da det at omlægge sin kost, på den ene side ofte har en fantastisk positiv indflydelse på personens velbefindende, men på den anden side også ofte indebærer meget modstand hos personen, forventes det at du vil være parat til at omlægge din egen kost. Dette kan ofte være en fordel, når du senere  i din behandling af din klient kommer til at berøre dette emne.

Denne del udgør 30 lektioner.

 

Biopati og journaloptagelse:

Biopati er læren om, hvordan sygdom udvikler sig, set i forhold til, hvilke ressourcer det enkelte menneske er i besiddelse af, og hvilke påvirkninger det enkelte menneske udsættes for. Derfor er det af stor betydning, når en behandler forsøger at hjælpe sin klient, at "roden" eller "rødderne", der ligger til grund for ubalancer hos klienten, afklares. Et godt journaloptag er derfor vigtigt, og vil derfor blive øvet her, samt på resten af uddannelsen.

Denne del udgør 18 lektioner.

 

Holdstart:

4. september 2019, 1. år i Vridsted

2. september 2020, 1. år i Vridsted

 

Tidspunkt:

Daghold.
Onsdag kl. 09.00 - 14.15 (6 lektioner a´ 45 minutter)
Aftenhold:
Onsdag kl. 16.30 - 21.45 (6 lektioner a´ 45 minutter) 

 

 

Undervisere: Jette Maria Bjærge og Birte Mark